5944 0565
info@fokdalspringvand.dk

Undgå alger, kalkrande og plumret vand

Vi kender det alle sammen – gamle springvand og bassiner med grønt plumret vand, tilstoppede dyser og grim lugt. Hvad er der gået galt?

Der mangler ordentlig vandrensning og en fornuftig pleje. Vandet i et springvand er det samme vand, der løber rundt igen og igen. I takt med solskin og vind, fordamper vandet langsomt. Og forestiller vi os, at det bliver det ved med, vil vi til sidst stå tilbage med 1 kg fast stof for hver kubikmeter vand. Dette faste stof er mineralske salte og kalk, der normalt er opløst i vandet.

Når der er tale om et springvand, hvor det er det samme vand der løber rundt hele tiden, er der grund til at se på, om man kunne forbedre vandet, så det ikke sætter rande på alle belægninger, kalken ikke fælder ud, og der ikke kom alger i vandet.

Professionel vandrensning

Blødt vand uden kalk

Man tager kalken ud af vandet, som er langt hovedparten af det faste stof i vandet. Det gør man med den portion vand man starter med, og efterfølgende med det vand der hele tiden spædes til i takt med at vandet fordamper. Derved undgås kalkrandene. Det sker ved en blødgøringsproces, som på en opvaskemaskine, hvor man skifter kalk-ionen ud med en saltion. Det giver blødt vand.

Filter

Man sender hele tiden den cirkulerende vandmængde igennem et filter for at opsamle snavs og urenheder.

Steriliseret vand

Derefter belyser man vandet med ultraviolet lys, af den type der steriliserer. Det betyder, at alger, bakterier og andet organisk materiale ikke længere kan formere sig, og så dør de. De bliver samlet op i filteret næste gang vandet kommer forbi.

Korrekt pH værdi

En sidste måde at behandle vandet på er at holde øje med vandets pH værdi. Vand der kommer ud af vandhanen har en pH værdi på 7 – neutral. Vand der igen og igen løber rundt i et springvand bliver efterhånden basisk og når op på pH 9. Og det vand elsker alger at leve i. Mens vand med pH 7 og lidt mod den sure side, pH 6, ikke er attraktivt for alger. Derfor måler man på vandets pH værdi, og tilsætter små mængder syre til vandet. Det opløses straks og kan ikke ses, mærkes eller lugtes, men det sænker vandets pH værdi, så algerne ikke har lyst til at være i det. Hvor langt ned man sænker pH værdien afhænger af de materialer springvandet er bygget af. Dog aldrig under pH5,5, som er den værdi en god håndcreme fra Matas har. Til sammenligning er en Colas pH nede på 2,3, men den ved vi alle også ætser tænderne.

På den måde holder man sit springvand rent år efter år, hvis man ellers renser sine filtre osv. Når det er sagt, så skal man holde sig for øje, at et springvand altid vil kræve et tilsyn, og engang imellem en stiv kost til at feje bassinet med. For der kommer fugleklatter ned fra oven og blade flyvende om efteråret, som lægger sig på bunden.