5944 0565
info@fokdalspringvand.dk

Værd at vide om drift

Tilsyn

Et springvand kræver typisk et visuelt tilsyn hver dag, for at sikre at plastposer og blade ikke spærrer for afløbene. Pumpebrønd/riste tilses ca. en gang om ugen. Grovfiltre skal renses, den tekniske installation skal efterses og evt. finfiltre skal renses. Det betyder, at adgangsvejen til den tekniske installation, pumpebrønden, skal være let at benytte for den driftsansvarlige medarbejder, ofte 90 x 90 cm.

Elforbrug

Elforbruget ved et springvand er pr. pumpe typisk 2 – 4 kWh. Belysning med fiberlys er ca. 150 watt.

Vandforbrug og kvalitet

Hvor god kvalitet skal vandet have? Et springvand genbruger sit vand. Man tilstræber en svømmebadskvalitet af vandet, altså ikke drikkevand, men heller ikke vand man direkte bliver dårlig af.

Man spæder frisk drikkevand til i takt med at vandet fordamper. Et springvand kan sagtens bruge 200 – 500 l. vand i døgnet. Normalt starter man med afkalket vand for at undgå kalkrande i kar og dyser. Derudover renses en delmængde af vandet ved hvert gennemløb mekanisk, ned til 20 my, og en delstrøm belyses med UV lys for at dræbe mikroorganismer. Grunden til delstrømme er økonomisk.

Hvis hele vandmængden skal renses hver gang, bliver vandrensningsudstyret stort og meget kostbart. Det lokale vandværk skal jævnligt tage prøver af vandet, og skønnes det at være for urent, kan man ekstraordinært tilsætte kemikalier. Kemikalietilsætningen vil ikke ødelægge de to andre rensemåder. Ved større vandflader hvor vandet ikke strømmer særlig hurtigt, kan der alligevel fremkomme grønalger, der sætter sig på karret. De må skrubbes væk et par gange i sæsonen.

Vandspild

For at undgå unødig vandspild, og for at undgå hærværk på anlægget, kan der monteres en række ”overvågningsvagter” i systemet.

  • En vindvagt drosler ned for strålerne i takt med at vindstyrken stiger.
  • En vandniveaumåler kan tidsindstilles, så den lukker for anlægget, hvis det ikke er muligt at få nok vand på anlægget indenfor et givent antal timer.
  • En trykmåler kan frekvensstyre pumpen, så større tryk og blokering skruer ned for vandmængden og til sidst stopper anlægget inden det sprænges.
  • Disse vagter kan automatiseres til at sende en SMS besked til den driftsansvarlige, hvis en af dem udløses.

Årstider

Et springvand er normalt i gang fra midt april til midt oktober. Et halvt år. Der er derfor også grund til at overveje hvordan springvandet ser ud det andet halvår. Skal det fx tildækkes? Det kan overvejes om det kan have en anden funktion eller om det direkte er til gene i vinterhalvåret.

Hærværkssikret

Et springvand er en meget populær og synlig installation i gaderummet, der normalt samler mange mennesker. Et springvand i drift beskytter sig selv, fordi man bliver meget våd hvis man begynder at skrue på noget, mens et springvand der er stoppet er anderledes ubeskyttet. Der kan derfor være grunde til at lade springvandet køre i døgndrift i sommerhalvåret. Mange lader det dog køre fra kl. 6 til kl. 23. Sulfo og farvestoffer i vandet er normalt uskadelige for springvandet, men kræver efterfølgende en del rensning, så alt vandet må udskiftes.

web-water-academy-rengøring-af-springvand1

web-water-academy-åbent-dæksel