5944 0565
info@fokdalspringvand.dk

Hvor tit skal et springvand tilses?

Vi bliver ofte spurgt af driftspersonalet til et springvand, hvor tit skal det efterses. Svaret kan ikke blive præcist, men vi har en række bud.

Omgivelserne

Tilsynet med et springvand oppe på pladsen ved stråler og afløb, bør være dagligt, for at sikre at vandets rundtur ikke forhindres. Det kan ske fra bevidst tilstopning af dyser og afløb, til en plasticpose der flyder hen over returløbet. Forhindres vandets rundtur, flyder vandet andre steder hen, og der opstår vandspild, og i værste tilfælde, hvis der ikke er niveaustop på pumperne, tørløb af pumper, som så brænder sammen. Normalt har man dog tørløbssikring af pumper.

Teknikken

Tilsynet med teknikken, filtre, blødgøring, syredosering, pumper m.v. behøver ikke at være dagligt. Det afhænger meget af vejr, vind, årstid, og hvilke aktiviteter der foregår rundt om springvandet.

Filtre

Filtre, grove som fine, kan godt blive fulde på en dag, hvis der er livlig torvedag med alskens papir flyvende omkring. Vi finder ofte hår, spagetti, fjer fra fugle, blade, ispinde, cigaretskod mm. i filtrene. Forårets pollen/rakler og efterårets løvfald kan også hurtigt fylde alle filtre. Konsekvensen af fyldte filtrene er, at vandtanken slammer til med bundfald, af alt det der flyder ud over de fyldte filtre.

Det kan i værste tilfælde bliver suget ind i pumper og efterhånden stoppe dem. Vi dimensionerer filtrene til at kunne rumme en uges ’normal’ affald. Men som nævnt kan normalen være opnået på en dag, alt efter omgivelserne.

Fordampning

Ved meget blæst og solskin fordamper der meget vand fra et springvand, op til 3 – 500 liter pr. døgn, hvis det er et brusende springvand med stråler op i luften. Der bliver sædvanligvis automatisk spædet tilsvarende mængder erstatningsvand til springvandet, der ofte bliver afkalket først i et blødgøringsanlæg.

Kalk

Hvis der er flere dage i træk med blæst og solskin, så kan salt reservoiret i blødgøringsanlægget hurtigt blive tømt, med det resultat at der kommer almindeligt råvand i springvandet, og så sætter der sig kalkrande overalt på dyser, kar og i teknikken.

Vi anbefaler

Vi anbefaler at teknikken i teknikrummet får tilsyn efter omstændighederne, og forhold til omgivelserne, dog mindst en gang om ugen.

web-water-academy-affald-i-bassin